Javni čas i dodela diploma za učenička zvanja

15 Jun

U utorak 11.juna održan je prvi javni čas članova KK”FOKE”. Čas je trajao 45 minuta i za to vreme, pred punom salom publike (roditelja i rodbine), članovi Kluba su pokazali šta je ono što su naučili u toku sezone – od septembra do juna. Na kraju časa dodeljene su diplome za učenička zvanja svima koji su to zaslužili.

javni čas